O nas

 

Nasza organizacja odpowiada za rozwój sektora gospodarki jakim jest turystyka medyczna. Głównymi założeniami organizacji są: bezpieczeństwo leczenia, promocja oraz edukacja. Poprzez nasze działania zwiekszamy zaufanie pacjentów oraz partnerów zagranicznych  do polskiego sektora opieki zdrowotnej.

 

Polskie Stowarzyszenie Turystyka Medycznej jest organizacją non-profit, składa się z najlepszych szpitali, klinik, dostawców usług medycznych oraz firm wspomagających rozwój turystyki medycznej takich jak: firmy ubezpieczeniowe i operatorzy medyczni. Wspólnym celem wszystkich stowarzyszonych podmiotów jest promocja najwyższej jakości opieki zdrowotnej na rynku międzynarodowym.

 

Warunki przystąpienia

 

Regulamin przyjęcia podmiotu gospodarczego w poczet członków Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Medycznej.

§ 1

 

Warunkiem formalnym rozpatrzenia wniosku o przyjęcie podmiotu gospodarczego w poczet członków Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Medycznej jest:

 • złożenie przez podmiot ubiegający się o przyjęcie deklaracji czlonkowskiej według wzoru przedłożonego przez Polskie Stowarzyszenie Turystyki Medycznej;
 • przedłożenie wyciągu z właściwego rejestru sądowego (przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego), bądź zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej celem ustalenia, czy dany podmiot gospodarczy prowadzi działalność w branży turystycznej, medycznej lub pokrewnej;
 • uzyskanie rekomendacji 2 członków Zarządu Stowarzyszenia lub 5 członków Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Medycznej.

§ 2


Uchwałę o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia w poczet członków Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Medycznej podejmuje Prezydium Zarządu Stowarzyszenia po spełnieniu przez podmiot gospodarczy warunków określonych w § 1 niniejszego Regulaminu.

 

§ 3


O decyzji Prezydium Zarządu Stowarzyszenia, Biuro Stowarzyszenia  jest obowiązane powiadomić zainteresowany podmiot gospodarczy z pouczeniem o przysługujących środkach odwoławczych.


Niniejszy regulamin  został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Stowarzyszenia uchwałą Nr 1/2009

 

 

Składki członkowskie (roczne)

 

 •    wpisowe 100 zł
 •    placówki medyczne zatrudniające do 25 osób  – 1000 zł
 •    placówki medyczne zatrudniające powyżej 25 osób  – 2000 zł
 •    placówki medyczne mające więcej niż jeden oddział na terenie Polski  – 3000 zł
 •    obiekty spa&wellness, sanatoryjne, rehabilitacyjne – 2000 zł
 •    pośrednicy działający w turystyce medycznej  – 1500 zł
 •    lekarze i personel medyczny – 500 zł
 •    firmy korporacyjne i inne – składka ustalana w negocjacjach

 

>>Pobierz deklarację członkowską w PDF<<