Certyfikacja

 

Polskie Stowarzyszenie Turystyki Medycznej jako jedyny podmiot w Polsce, nadaje certyfikaty dla wyspecjalizowanych gabinetów, klinik, szpitali, ośrodków rehabilitacyjnych i innych podmiotów turystyki medycznej - dając tym samym gwarancję jakości świadczonych w nich usług.

 

Na doświadczenie turysty medycznego składa się zespół spostrzeżeń i odczuć związanych bądź wywołanych  przez  jednorazowe kontakty (pośrednie jak i bezpośrednie) z podmiotem medycznym – jego pracownikami, usługami, produktami czy innymi klientami. Dlatego tak ważne  jest pierwsze wrażenie jakie zrobi na nim strona internetowa, film na youtube, pierwsza rozmowa telefoniczna z pracownikiem, czy informacje o danej  placówce  medycznej jakie znajdzie na forach czy blogach. Potem uzupełnione są one należycie wykonaną usługą medyczną, która może być czymś niezapomnianym a zadowolony z niej pacjent będzie pamiętał i opowiadał o niej przez długie lata.

 

Dlatego należy zadbać o jakość nie tylko usługi ale przede wszystkim doświadczeń pacjenta poprzez zrozumienie i przewidywanie jego potrzeb (empatia).

 

Podstawowe korzyści z certyfikacji:

 • posiadanie certyfikatu może zachęcić nie tylko potencjalnych klientów ale i firmy ubezpieczeniowe, pracodawców itp.,
 • certyfikat buduje zaufanie i wiarygodność,
 • jest wyróżnieniem na polskim rynku turystyki medycznej,
 • potwierdza wiarygodność, rzetelność świadczonych usług medycznych, turystycznych i ubezpieczeniowych,
 • przekonuje nie tylko turystów medycznych, ale i podmioty z branży medycznej i turystycznej.

 

Etapy przyznawania Certyfikatu:

 

Etap I - Certyfikat wstępny

Etap II - Audyt w placówce medycznej zakończony sporządzeniem raportu

Etap III - Nadanie Certyfikatu

 

Cena certyfikatu w zależności od okresu, na który został wydany:

 • 1 rok - 3 000 zł netto
 • 3 lata - 6 000 zł netto

 

* członkowie PAMT, którzy regularnie opłacają składkę członkowską otrzymują 25% zniżki

** certyfikowany podmiot ponosi koszt dojazdu i zakwaterowania dwóch ekspertów z PAMT

 

Cena obejmuje:

 • certyfikację wstępną, który decyduje o wykonaniu audytu certyfikującego,
 • audyt certyfikujący w placówce medycznej przeprowadzony przez zespół ekspertów PAMT,
 • nadanie certyfikatu PAMT,
 • raport certyfikacyjny z uwagami i komentarzami.

 

Audyt wstępny przeprowadzany jest na podstawie:

 • nadesłanej przez podmiot dokumentacji,
 • wypełnionego formularza certyfikacji wstępnej,
 • oceny strony internetowej podmiotu ubiegającego się o certyfikację,
 • rozmowy z managerem/właścicielem.

 

Audyt  certyfikujący przeprowadzony jest w miejscu obsługi turysty medycznego przez ekspertów z PAMT i obejmuje:

 • ocenę pracy osób pracujących z turystą medycznym,
 • rozmowę z managerem, personelem medycznym oraz osobami zaangażowanymi w proces obsługi turysty medycznego,
 • ocenę procedur związanych z obsługą turysty medycznego.

 

Formularze certyfikacji wstępnej do pobrania:

 

Formularz Certyfikacyjny dla szpitali i klink

Formularz Certyfikacyjny dla klinik stomatologicznych