Obsługa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej

 

W zwiazku z zatwierdzeniem Dyrektywy Unii Europejskiej  w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dyrektywa 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r.) pacjenci uzyskali swobodę wyboru opieki zdrowotnej na terenie całej Unii Europejskiej (UE). Wyborze opieki zdrowotnej musi towarzyszyć gwarancja jakości i bezpieczeństwa. Aby dokonać świadomego wyboru, pacjenci muszą mieć dostęp do wszystkich potrzebnych im informacji na temat warunków świadczenia usług zdrowotnych w innych państwach członkowskich UE i zwrotu kosztów po powrocie do siebie.

 

Polskie Stowarzyszenie Turystyki Medycznej poprzez swoje strony internetowe rzetelnie informuje o możliwościach leczenia w Polsce oraz pomaga pacjentom zagranicznym w kontakcie z klinikami poprzez platformę komunikacyjną - TreatmentInPoland.com

 

Unia Europejska nakłada na każde państwo członkowskie obowiązek wskazania jedenego lub kilku krajowych punktów kontaktowych, w których będzie świadczona transgraniczna opieka zdrowotna. Punkty kontaktowe konsultują się z organizacjami pacjentów, świadczeniodawcami oraz z podmiotami oferującymi ubezpieczenia zdrowotne. Ich obowiązkiem jest dostarczenie pacjentom informacji o ich prawach, jeśli postanowią oni skorzystać z transgranicznej opieki zdrowotnej, a także danych innych punktów kontaktowych w innych państwach członkowskich.