Program szkoleniowo - promocyjny - „Medical tourism start-up"

 

Polskie Stowarzyszenie Turystyki Medycznej prowadzi dla podmiotom medycznym indywidualny programy szkoleniowo - promocyjny pod nazwą „medical tourism start-up”. Program ten w pierwszym etapie obejmuje ocenę placówki medycznej  pod kątem możliwości leczenia pacjentów zagranicznych co wiąże się z wizytą naszych ekspertów w Państwa placówce. Nasi eksperci w ramach pierwszego etapu po zapoznaniu się z funkcjonowaniem placówki przygotowują gruntowną ocenę oraz zaproponują program szkoleń dla kadry medycznej oraz plan promocji usług na rynkach zagranicznych, który po wprowadzeniu w życie pozwoli realnie myśleć o pozyskaniu pacjentów z zagranicy. Jeżeli program szkoleń i plan promocji zostanie przez Państwa zaakceptowany nasi eksperci rozpoczną pracę z Państwem.

 

Koszt I etapu:

  • dla klinik do 10 osób personelu medycznego: 3000 zł + VAT
  • dla podmiotów medycznych powyżej 10 osób personelu medycznego: ustalany indywidualnie

 

Program Promocji Turystyki Medycznej na lata 2012 - 2015

 

W zwiazku otrzymaniem środków z programu 6.5 POIG na promocję branży turystyki medycznej zachęcamy wszystkie podmioty medyczne do uczestnictwa w tym programie. Każdy podmiot uczestniczący w programie otrzyma dofinansowanie do działań promocyjnych w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych (przeloty, noclegi, stoisko z podłączeniem do internetu, materiały promocyjne).

 

Imprezy objęte programem promocji w roku 2013

 

World Medical Tourism Congress & Global Healthcare Congress, USA

 

Imprezy objęte programem promocji w roku 2014

 

Moscow Medical & Health Tourism Congress,Moscow, Russia
The Health Tourism Show - London, UK
European Medical Travel Conference
Health & Rehab, Copenhagen, Denmark

World Medical Tourism Congress & Global Healthcare Congress, USA

 

Imprezy objęte programem promocji w roku 2015

Moscow Medical & Health Tourism Congress,Moscow, Russia
 

 

Informujemy, że w ramach programu promocji będą realizowane dla podmiotów medycznych dodatkowe działania:

  • misje gospodarcze do: USA, Rosji, Wielkiej Brytanii, Danii, Norwegii, Niemiec, Szwecji,
  • wizyty studyjne dla dziennikarzy z: USA, Rosji, Wielkiej Brytanii, Danii, Norwegii, Niemiec, Szwecji,
  • szkolenia dla podmiotów medycznych z zakresu turystyki medycznej.

 

Ponadto informujemy, że podmioty uczestniczace w programie będą umieszczone w materiałach promocyjnych wykonanych na potrzeby programu promocji tj. film promocyjny, katalogi, materiały multimedialne (USB-pendrive)