Szkolenia

 

Wychodząc naprzeciw rosnącym zainteresowaniem doszkalania i kształcenia kadry w zakresie obsługi pacjentów zagranicznych przygotowaliśmy profesjonalne szkolenia, które  indywidualnie dostosowywane są  do potrzeb podmiotu medycznego.

Okazuje się bowiem, iż  ani międzynarodowe akredytacje, ani nowoczesna technologia, ani elegancki wygląd kliniki nie zapewnią jej sukcesu funkcjonowania na rynku bez personelu posiadającego doświadczenie i przeszkolenie w obsłudze międzynarodowego pacjenta.

Oferta usługowo-promocyjna zabiegu musi zostać poparta ogromną otwartością na wciąż rosnące potrzeby zagranicznego pacjenta.

 

Szkolenie pozwala na weryfikacje i odpowiedź na  proste pytania, to niektóre z nich:

 

 • kim jest współczesny turysta medyczny,
 • jakie są jego potrzeby i oczekiwania,
 • jak należy jej zaspokajać i właściwie odczytać,
 • jak wygląda moja strona internetowa, co wyróżnia ją od strony konkurenta - jej zawartość, aktualność, dokładność w tłumaczeniach – zgodność,
 • jakie działania podejmowane są nieprawidłowo?
 • jak szybko i w pełni odpisujemy na maile zagranicznych klientów?
 • czy w klinice pacjent napotyka barierę językową - gdzie w jakich sytuacjach, w jakich godzinach, jak można to poprawić, zmienić?
 • czy znam międzynarodowe protokoły obsługi pacjenta?
 • czy pozostaję w kontakcie ze swoim pacjentem?
 • czy zależy mi na pozytywnym doświadczeniu klienta?

 

Szkolenia zostały podzielne na III moduły :

 

MODUŁ I

 1. Obsługa klienta -  Customer Service
 2. Przejrzystość  planów leczenia
 3. Wdrażanie i wykorzystanie programów do komunikacji z pacjentem
 4. Konsultacje przed zabiegiem
 5. Kompleksowa organizacja pobytu turysty medycznego i osoby towarzyszącej  w Polsce z uwzględnieniem propozycji (pakietów) turystycznych  miasta  i regionu
 6. Istota komunikacji wewnątrz podmiotu
 7. Ankieta– w jaki sposób monitorować poziom satysfakcji klientów

 

MODUŁ II

 1. Kanały dotarcia do potencjalnego pacjenta
 2. Komunikacja z pacjentem
 3. Pobyt pacjenta w klinice
 4. Sytuacje konfliktowe i sposoby ich rozwiązywania
 5. Powrót pacjenta do kraju zamieszkania
 6. Opieka pozabiegowa i gwarancje

 

MODUŁ III

 1. Aktualna analiza rynku i konkurencji
 2. Ustalenie strategii cenowej dla pacjentów zagranicznych
 3. Rozważenie ewentualnych promocji/ofert przy wejściu na 'nowe' rynki
 4. Określenie i oszacowanie zagranicznego PR
 5. Nadzorowanie prac nad kompletnie nowa strona www pod zagranicznych pacjentów
 6. Nadzorowanie wspomagających profili na portalach społecznościowych
 7. Przygotowanie materiałów (instrukcji, gwarancji, zgody na leczenia) niezbędnych do pracy z pacjentami zagranicznymi,
 8. Wyszukanie oraz koordynowanie biura tłumaczeń
 9. Proces rekrutacyjny pracowników do pracy w turystyce medycznej (jeżeli takich osób jeszcze nie ma w klinice)
 10. Szkolenie personelu z wprowadzonych systemów i programów

 

Zakres, czas i cena szkolenia zostaną  ustalone  indywidualnie i dopasowane do potrzeb podmiotu.